Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

No-dig (opgravningsfri ledningsrenovering og nyanlæg)

Opgravningsfri ledningsrenovering, mere end den halve sandhed. Selvfølgelig kan vi ikke udføre noget under jorden uden at grave et hul. Herunder beskrives de 3 metoder vi tilbyder.

Jordfortrængning (raket-, skyde-arbejde):

Der graves et henholdsvis skyde og modtage hul på hver sin side af det areal man ikke ønsker at grave op. Derefter ”banker” raketten et hul igennem jorden, hvorefter der kan trækkes et rør eller ledninger. Altså lige strækning fra et hul til et andet.


Metoden benyttes som oftest til underføringer ved vej, indkørsel eller fortov. Til stikledninger; kloak, vand, antenne, telefon fra skel og ind til huset, så haven / indkørslen ikke graves op.

Bursting (cracking):

Udskftning af gammel eller for lille ledning til ny og måske større ledning, hvor placeringen bliver i samme trache. Der graves ned på ledningen 2 eller 3 steder alt efter længden af renoveringen.

Gennem det eksisterende rør sendes jernstænger ud til ”den anden ende”, hvor der kobles en kniv og et nyt rør på. På vejen tilbage skærer/sprænger kniven det gamle rør, og der bliver plads til det nye. Det særlige ved bursting er at det udføres vibrationsfrit, og er derfor mere egnet til opgaver under bygninger.

Metoden benyttes mest under bygninger eller til opdimensionering, hvor der er en længere strækning uden stikledninger. Indskæring af stikledninger er dog ikke umuligt; det kræver bare god planlægnig, og det kan vi.

Styret underboring:

Der bores ned i et hul, jorden spules ud og væggene slemmes op. I modtager/nedtrækshullet kobles så et nyt rør på, som trækkes med tilbage. Metoden benyttes med fordel hvor der skal /kan være niveau forskel, da der kan styres op og ned samt rundt i sving.

Skal dit forsyningsselskab i gang med en opgave, så ring. Vi kommer gerne uforpligtet ud til et bestyrelsesmøde og fortæller om mulighederne. Ring for et godt tilbud.

Kontaktoplysninger

Strib-Middelfart 

Entreprenørforretning A/S

Lollandsvej 31

5500 Middelfart
Tlf.: 64 40 12 36
E-mail: sme@sme-as.dk

CVR: 20142049

Garanti