Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Anlægsopgaver

Vi udfører alle former for anlægsopgaver- forsyningsledninger, kloakledninger, belægninger og traditionelle graveopgaver. Vi forestår det samlede arbejde som i mange tilfælde indebærer:

  • indhentning af relevante ledningsoplysninger
  • sørger for opgravningstilladelse
  • ledningspåvisninger
  • færdigmelding
  • papir og prøvehåndtering ifm. eventuel bortskaffelse af jord

Afløb og Kloak

Vi udfører alle former for kloakanlæg og afløb. Hvad enten det gælder små opgaver for private eller opgaver med større ledningsdimensioner. Vi har udstyret og folk med erfaringen til at kunne løse enhver opgave og med vores no-dig udstyr kan vi finde den mest optimale løsning til jeres behov.

Forsikringsskader

Vi har stor erfaring med at arbejde for forsikringsselskaber og deres kunder. Vi påtager os kontakten til forsikringen, og gør meget ud af at informere og rådgive kunden under hele forløbet, så det hele forløber smertefrit.

Med TV og diverse hjælpemidler, kan vi finde frem til skaden og udbedre skaden, enten ved traditionel opgravning, strømpeforring eller andre no-dig metoder.

Private

Renovering

Vi har stor erfaring med renoveringsopgaver for private. Med TV kan vi inspicere og kortlægge jeres afløbssystem, og derved komme problemerne i forkøbet. Rotter er et udbredt problem, som først opdages når de er på ens køkkenbord. Vi har rotte-spærrer og dræbere liggende, hvis man har et akut problem - vi er naturligvis certificerede rottespærremontører jvf. bekendtgørelse 689.

Regnvand - få dit tilslutningsbidrag tilbage

Stigende nedbørsmængder har de seneste år givet store udfordringer for kommunerne og boligejere - oversvømmede kældre og gader som konsekvens. De offentlige kloaker kan ikke følge med regnvandsmængderne. Skal problemet løses skal alle hjælpe til. Derfor tilbyder flere kommuner i dag at give tilslutningsbidraget tilbage til de boligejere der nedsiver regnvandet på egen grund og derved ikke bidrager til øget pres på offentlige kloakker.

Højvandslukkere

Er der er ikke mulighed for nedsivning, er vi behjælpelige med etablering af højvandslukkere og de forundersøgelser der skal til.

For at undgå funktionssvigt på bl. a. Højvandslukkere, tilbyder vi en serviceaftale der skal sikre optimal drift. De fleste afløbsinstallationer af lidt mere teknisk art, foreskriver producenten ofte at der udføres service af en autoriseret kloakmester.

Kontaktoplysninger

Strib-Middelfart 

Entreprenørforretning A/S

Lollandsvej 31

5500 Middelfart
Tlf.: 64 40 12 36
E-mail: sme@sme-as.dk

CVR: 20142049

Garanti

Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S

Lollandsvej 31

5500 Middelfart
Tlf.: 64401236
CVR: 20142049

sme@sme-as.dk